Pre-workout tăng cường có hiệu quả tốt nhất? Báo cáo của các nhà khoa học ...

Trang này dành cho những người đang mua các sản phẩm thể dục để tập thể dục và cho những người muốn mua các công cụ tập luyện hiệu quả hơn cho việc tập luyện của riêng họ, hoặc chỉ là một cách thay thế để mua một thành viên phòng tập thể dục. Tôi đã làm hết sức mình để cung cấp cho bạn đánh giá đầy đủ nhất về các sản phẩm thể dục phổ biến nhất. Hầu hết các sản phẩm có đánh giá được viết bởi các bác sĩ có trình độ và / hoặc các chuyên gia tập thể dục, vì vậy sẽ không có sự thiên vị hay ý kiến. Tất cả các sản phẩm thể dục được đánh giá theo các tiêu chí sau: Chất lượng và hiệu quả Các sản phẩm sẽ thay đổi về các công cụ tập thể dục. Nhưng có nhiều điều có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và hiệu quả. Vì vậy, trang này sẽ chủ yếu dành cho những người quan tâm đến đào tạo thể dục. Trong các đánh giá sản phẩm thể dục, tôi sẽ sử dụng các quy tắc tương tự áp dụng cho các chuyên gia thể dục. Tôi sẽ không đánh giá sản phẩm chỉ vì chúng là sản phẩm "bán chạy nhất" hoặc "bán chạy nhất". Tôi sẽ đưa ra một bản tóm tắt ngắn về sản phẩm và sau đó mô tả nó trong một bản tóm tắt ngắn và chi tiết hơn. Trong bài đánh giá này, tôi sẽ so sánh sản phẩm này với các sản phẩm tương tự khác (không có sự khác biệt về giá). Tôi sẽ cố gắng sử dụng càng ít cụm từ phổ biến càng tốt, và đưa ra một bức tranh tổng thể.

Ý kiến hiện tại

4 Gauge

4 Gauge

Matti Blanchard

Bạn có thể nghĩ rằng 4 Gauge hoạt động kỳ diệu. Dù sao, luận án được đưa ra, theo như nhiều báo cáo...