Nhanh nhẹn có hiệu quả tốt nhất? Báo cáo của các nhà khoa học ...

Trang này dành cho bạn để thực hiện nghiên cứu của riêng bạn và để mua các sản phẩm tốt nhất cho nhu cầu cụ thể của bạn.

Tôi cần những gì?

Đây là câu hỏi đầu tiên bạn nên tự hỏi. Điều gì làm cho một quad tuyệt vời? Tôi cần gì để bắt đầu nhận được điều đó? Có một điều sẽ giúp tôi bắt đầu đi đúng hướng?

Thực hiện tìm kiếm nhanh trên Google (hoặc Google Images) cho một bài tập mà bạn nghĩ có thể giúp bạn bắt đầu sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin và ý tưởng về bài tập.

Có rất nhiều loại bài tập khác nhau có thể được sử dụng để giúp bạn phát triển sức mạnh gấp bốn. Hầu hết các bài tập được bán ngày hôm nay để giúp phát triển quad sử dụng một thanh tạ hoặc quả tạ. Nếu bạn quen thuộc với những điều này, bạn sẽ có thể nhận ra các bài tập có thể phù hợp nhất với bạn. Đây là một phần quan trọng của quá trình vì nó cho phép bạn xác định bài tập mà bạn cần sử dụng để giúp phát triển phần trên cơ thể.

Nếu bạn không có quyền truy cập vào một thanh tạ, bạn cũng có thể sử dụng quả tạ. Sự khác biệt lớn nhất giữa thanh tạ và quả tạ là quả tạ có thể được sử dụng cho nhiều bài tập khác nhau. Chẳng hạn, bạn có thể thực hiện các lọn tóc bằng cách sử dụng một quả tạ, hoặc bạn có thể thực hiện các bước nhảy bằng cách sử dụng một thanh tạ.

Thử nghiệm mới

iMove

iMove

Matti Blanchard

iMove hiện được coi là một bí mật, nhưng sự phổ biến của nó đã tăng lên gần đây. Ngày càng có nhiều...

Flexa

Flexa

Matti Blanchard

Là một khuyến nghị nội bộ thực sự để giảm đau khớp trong thời gian gần đây Flexa chứng minh. Vô số ...

Hondrocream

Hondrocream

Matti Blanchard

Một mẹo của người trong cuộc trong lĩnh vực chăm sóc chung Hondrocream chứng minh bởi sản phẩm Hond...