Lepšie spať: Sú úžastné výsledky možné? Prečítajte si viac!

Vybratý produkt bol ohodnotený treťou stranou a je nám známy.

Poznámka: Aj keď sa snažíme zaistiť, aby všetky kontrolované produkty spĺňali naše vysoké štandardy, vždy existujú výnimky z každého pravidla. Toto sú najaktuálnejšie informácie a analýzy. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa produktu, kontaktujte nás. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente majú všeobecnú povahu a poskytujú sa s cieľom získať všeobecnú predstavu o produktoch, ktoré predávame, a výrobky nemusia byť vhodné pre všetkých používateľov. Nemalo by sa to považovať za lekársku pomoc a nie je určené na to, aby nahradilo konzultáciu kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom. Nezodpovedáme za žiadne použitie týchto informácií a nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek zneužitie týchto informácií. Nasledujúce vyhlásenie napísal hlavný lekársky pracovník NHS Trust v Londýne. Upozorňujeme, že toto vyhlásenie sa mohlo z času na čas zmeniť a doplniť. Používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že vyhlásenia v tomto vyhlásení sú iba odporúčaniami a používateľ by nemal používať tieto výrobky bez konzultácie so svojím lekárom. 1. Dobrý nočný spánok je rozhodujúci pre vašu fyzickú, duševnú, emocionálnu, sociálnu a duchovnú pohodu.

Najnovšie recenzie

Sleep Well

Matti Blanchard

Zakaždým, keď príde na zvýšenie kvality spánku, Sleep Well zvyčajne spojená s touto otázkou - prečo...