ការដេក - អ្នកជំនាញបង្ហាញពីលទ្ធផល ដែលមិនគួរឱ្យជឿ

ផលិតផលដែលអ្នកបានជ្រើសរើសត្រូវបានវាយតម្លៃដោយភាគីទីបីហើយត្រូវបានគេស្គាល់យើង។

សូមកត់សម្គាល់ៈទោះបីយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាអោយផលិតផលទាំងអស់ដែលយើងពិនិត្យឡើងវិញបំពេញបានតាមស្តង់ដារខ្ពស់របស់យើងក៏ដោយក៏តែងតែមានករណីលើកលែងចំពោះរាល់ច្បាប់ទាំងអស់។ នេះគឺជាព័ត៌មាននិងការវិភាគថ្មីៗបំផុត។ សូមទាក់ទងមកយើងប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីផលិតផល។ ព័ត៌មានដែលមាននៅទីនេះមានលក្ខណៈទូទៅហើយត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកនូវគំនិតទូទៅអំពីផលិតផលដែលយើងលក់ហើយផលិតផលអាចមិនសមស្របសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់។ វាមិនគួរត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដំបូន្មានវេជ្ជសាស្រ្តហើយមិនមានបំណងជំនួសការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានសមត្ថភាព។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើព័ត៌មាននេះទេហើយក៏មិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវដែរ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងក្រោមត្រូវបានសរសេរដោយប្រធានផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនៃទីក្រុងឡុងដ៍អិនអេអេអេសអេសអេស។ សូមកត់សម្គាល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះអាចត្រូវបានកែសម្រួលម្តងម្កាល។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកទទួលស្គាល់ថាសេចក្តីថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគ្រាន់តែជាការណែនាំប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកប្រើប្រាស់មិនគួរប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនេះដោយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់គាត់ឡើយ។ ការគេងលក់ស្រួលនៅពេលយប់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះសុខុមាលភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តសង្គមនិងស្មារតី។

ការពិនិត្យចុងក្រោយ

Sleep Well

Matti Blanchard

រាល់ពេលដែលវាមកដល់ការបង្កើនគុណភាពនៃការគេង, ការ Sleep Well ធម្មតា Sleep Well បានភ្ជាប់ជាធម្មតាជាមួយបញ...