Lépe spát | 10 tipů na nejlepší výsledky!

Produkt, který jste vybrali, byl vyhodnocen třetí stranou a je nám znám.

Poznámka: Přestože se snažíme zajistit, aby všechny kontrolované produkty splňovaly naše vysoké standardy, vždy existují výjimky z každého pravidla. Toto jsou nejaktuálnější informace a analýzy. Pokud máte nějaké dotazy k produktu, kontaktujte nás. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou obecné povahy a poskytují se s obecnou představou o produktech, které prodáváme, a produkty nemusí být vhodné pro všechny uživatele. Nemělo by být považováno za lékařskou radu a nemá za účel nahrazovat konzultace kvalifikovaným lékařským odborníkem. Neodpovídáme za žádné použití těchto informací a nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli zneužití těchto informací. Následující prohlášení bylo napsáno hlavním lékařem NHS Trust v Londýně. Upozorňujeme, že toto prohlášení mohlo být čas od času změněno. Používáním této webové stránky berete na vědomí, že prohlášení v tomto prohlášení jsou pouze doporučení a uživatel by neměl používat tyto produkty bez konzultace se svým lékařem. 1. Dobrý noční spánek je rozhodující pro vaši fyzickou, duševní, emoční, sociální a duchovní pohodu.

Nejnovější recenze

Sleep Well

Matti Blanchard

Pokaždé, když přijde na zvýšení kvality spánku, Sleep Well obvykle spojena s tímto problémem - proč...